Stonebridge Estates
Redan Drive
Smithtown, New York 11787